Felhasználási feltételek

Tisztelt Felhasználó!

A Transzparencia Együttműködés („Együttműködés”) honlapjának („Honlap”) megnyitásával, valamint az oldal, illetőleg annak aloldalai használatával Ön elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet az alábbiakban rögzített feltételekkel, vagy ezeket magára nézve nem tudja kötelező érvényűnek elfogadni, ne használja Honlapunkat.

Ön a honlap használatával automatikusan hozzájárul a cookie-k használatához.

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson azáltal, hogy a cookie-k "megjegyzik" Önt és személyes beállításait. A cookie egy egyszerű szöveges fájl (általában néhány KB terjedelmű), amelyet weboldalunk az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a weboldalunk tudja lekérni vagy elolvasni. A cookie-kat elképzelheti úgy, mint a weboldal memóriáját, amelynek segítségével a weboldal többszöri látogatása után képes megjegyezni Önt.

Minden cookie egyedi a web böngészőhöz szabottan. Olyan információkat tartalmaz, mint például egyedi azonosító érték, oldalnév, valamint néhány számérték. Ezek segítségével az Ön és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

1.1 Általános feltételek

Az Együttműködés Honlapján elhelyezett tartalom az Együttműködés tulajdonát képezi, a Honlapon elhelyezett tartalmak szerzői jogi és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt állnak.

Ön, mint felhasználó a Honlapról letöltött anyagoknak kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására jogosult.

Az Együttműködés jogosult a Honlap tartalmát egyoldalú döntése alapján megváltoztatni, illetőleg a Honlap üzemeltetését bármikor felfüggeszteni, vagy azt véglegesen törölni. Az Együttműködés nem vállal felelősséget a fentiekben felsorolt magatartások tanúsítása miatt a felhasználókat ért semmilyen sérelemért.

1.2 Szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Honlap, az azon elhelyezett minden képi és szöveges tartalom, valamint a tartalmak elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll, amely jogoknak az Együttműködés, illetve a Honlapon feltüntetett harmadik személyek a jogosultjai.

Önnek lehetősége van a Honlapon elhelyezett tartalmak személyes célú felhasználására, ugyanakkor e tartalmakat Ön semmilyen módon nem változtathatja meg, illetőleg e tartalmakkal nem élhet vissza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentieken túl Ön nem jogosult a Honlapon található tartalmakat, vagy azok részleteit kereskedelmi forgalomban terjeszteni vagy egyébként saját neve alatt nyilvánosságra hozni.

Amennyiben Ön a Honlapon elhelyezett bármely tartalommal visszaél, így például az anyagokat úgy nyomtatja ki, másolja le, terjeszti vagy hozza egyébként nyilvánosságra, amely nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételekben rögzítetteknek, Ön haladéktalanul köteles jogsértő magatartását befejezni, illetőleg az ilyen anyagokat megsemmisíteni, ellenkező esetben Önnel szemben a szerzői jogok és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértésének jogkövetkezményei alkalmazhatóak.

1.3 A Honlap tartalmának módosítása, az elhelyezett tartalmak megbízhatósága

Az Együttműködés fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos időközönként frissítse, illetőleg megváltoztassa a Honlap tartalmát, valamint a jelen Felhasználási Feltételeket. Kérjük, Honlapunk böngészése során vegye figyelembe, hogy ezen módosítások a Honlap felhasználóira kötelező érvényűek, ezért javasoljuk, hogy a Felhasználási Feltételeket szíveskedjen időről időre áttanulmányozni, és ily módon az általunk esetlegesen eszközölt módosításokról tájékozódni.

Az Együttműködés minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek legyenek, azt azonban nem tudjuk minden esetben garantálni, hogy az itt elhelyezett információk pontosak, teljesek, illetve naprakészek, kérjük, ezt a Honlap használata során szintén vegye figyelembe.

Az Együttműködés fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben a Honlapot megszüntesse, vagy üzemeltetését felfüggessze, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1.4 Korlátozott felelősségvállalás

Ön - mint felhasználó – a Honlapot és az ott elérhető tartalmakat kizárólag saját felelősségére használja, és a Honlap használatával tudomásul veszi, hogy az Együttműködés nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen Önt ért károkért, vagy veszteségekért, amelyek a Honlap és az ott elérhető tartalmak használatából, a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, az egyes tartalmak pontatlanságából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Különösen felhívjuk figyelmét, hogy a Honlap Kérdések és válaszok menüpontjában elérhető tartalmak az Együttműködés tagvállalatai által alkalmazott egyéni értelmezéseken alapulnak, szakmai véleményként szolgálnak, nincs jogi szempontból kötelező érvényük.

1.5 Harmadik felek oldalára mutató hivatkozások

Az Együttműködés nem vállal felelősséget a Honlapon elhelyezett, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra és ott szolgáltatott tartalmakra mutató hivatkozások, illetőleg források tartalmáért – így különösen az Együttműködés tagvállalatai honlapjainak tartalmáért. Ezek az elérési útvonalak kizárólag a felhasználók további tájékozódásának elősegítése érdekében kerültek a Honlapon elhelyezésre, és a hivatkozások segítségével elérhető tartalmak nem értelmezhetőek úgy, hogy azokkal az Együttműködésfeltétlenül egyetért vagy azonosul.

1.6 Kapcsolat

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeinken:
Email: info@transzparencia.org