Kapcsolat

Kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

E-mail: info

Amennyiben a Transzparencia Kódex megsértését tapasztalja, bejelentést tehet az info címen vagy levélben: Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (Transzparencia Bizottság), 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • a bejelentő nevét,
  • a bejelentő elérhetőségeit,
  • a Kódex előírásait megsértő illetve a vétséget elkövető cég megnevezését,
  • az eset rövid leírását, valamint
  • a rendelkezésre álló bizonyítékokat.

A bejelentés végén kérjük a következő mondat feltüntetését: A bejelentő a panaszbejelentés megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglalt adatokat a Transzparencia Bizottság kezelje.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Transzparencia Bizottság hatáskör hiányában nem vizsgálja illetve nem intézkedik olyan panaszbeadvány kapcsán, amelynek tárgya:

  • adatkezelés, (személyes) adatvédelem
  • a panaszbejelentéssel érintett vállalat és az egészségügyi szakember közti szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos kérdések
  • a közzétett adatok helyesbítésére vonatkozó kérelem
  • a közzétételhez való hozzájárulás visszavonása