Gyakran ismételt kérdések

Transzparencia Kódex

Az alábbi értelmezések az egyes AIPM tagvállalatok egyéni értelmezései, és információmegosztáson alapulnak. Csupán javaslatként szolgálnak, nincs jogi szempontból kötelező érvényük.

Egy orvos tulajdonában álló vállalat, amely szakmai szolgáltatásokat nyújt, egészségügyi szolgáltatónak vagy egészségügyi szervezetnek minősül?

Egészségügyi szervezetnek. Lásd a helyi Transzparencia Kódex egészségügyi szervezetekre vonatkozó meghatározását: Bármely egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi jogszabályok hatálya alá esik, illetve bármely szervezet, amelyen keresztül közvetlen vagy közvetett értéktranszferre kerül sor egészségügyi szolgáltatók számára.

Mit jelent a közvetlen vagy közvetett értéktranszfer egészségügyi szolgáltatók számára?

Közvetlen, amikor az egészségügyi szolgáltató kapja (pl. tiszteletdíj). Közvetett, amikor az egészségügyi szolgáltató a kedvezményezett, de az értéktranszfer nem közvetlenül a számára kerül kifizetésre (pl. regisztrációs díj). Rendezvények szervezői esetében az Egészségügyi Társaságot kell megadni az értéktranszfer kedvezményezettjeként. Ilyen esetekben harmadik féllel kötött megállapodás létrejöhet a vállalat, az Egészségügyi Társaság és a rendezvény szervezője között.

Szükség van a közzétételre vonatkozó beleegyező nyilatkozatra az egészségügyi szervezetek részéről?

Igen. Az egészségügyi szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy engedélyezi a szerződés tartalmának (bizalmas üzleti információk) közzétételét.

Milyen módon kell megjelennie a „teljes név”-nek a jelentésben?

Az adott fél hivatalos nevének megfelelő módon, illetve ahogy a hivatalos nyilvántartásban (www.eekh.hu) és az orvos bélyegzőjén látható. Egészségügyi szervezet esetében: a vállalat bejegyzett neve.

Ha a rendezvényt 2014 decemberében tartják, de a kifizetésre 2015-ben kerül sor, bele kell ezt foglalni a közzététel anyagába?

A tagvállalat saját maga dönthet a közzétételi folyamatról. Lásd még az EFPIA 2014. december 19. keltű Q&A Batch 3 című kérdések és válaszok dokumentumának 2.01–1-es pontjait.

A kórházak részére adományozott termékekkel kapcsolatban van közzétételi kötelezettség?

Igen. Milyen módon lehet jelezni az árat? Ártámogatásos gyógyszerek: a támogatott ár; nem ártámogatásos gyógyszerek: listaár.

A közzététel felülete a tagvállalatok webhelye. Ez a helyi leányvállalat nyilvános webhelyét jelenti, vagy lehet európai szintű is, vagy esetleg egy másik oldal, amelyet a vállalat üzemeltet?

Egészségügyi szolgáltató – a bevett gyakorlat az országos szintű. Bármilyen ettől való eltérést egyeztetni kell az EFPIA-val.

Ha a vállalatok értéktranszfert nyújtanak egy egészségügyi szervezetnek egy kongresszusszervező cégen keresztül, hogyan lehet a jóváhagyást megszerezni?

Ez attól függ, hogy a vállalat milyen jogi megoldással kíván élni. Több lehetőség is van, az egyik, hogy írnak egy szerződést, amit mindhárom fél aláír (a kongresszusszervező, a vállalat és az egészségügyi szervezet), amiben az egészségügyi szervezet hozzájárulását adja a bizalmas üzleti információk közzétételéhez.

Milyen pénznemet kell használni a juttatások közzétételekor?

Nincs általános irányelv, ezt a vállalat eljárási előírásaiban kell meghatározni.

A jelentésnek önálló jogi személyként kell eleget tenni vagy vállalatcsoportként?

Nincs általános irányelv, ezt a vállalat eljárási előírásaiban kell meghatározni.